en-USnl-BEnl-NL
2020-09-30
 
BEN-Eisen gebouwenschil
BEN staat voor 'Bijna-Energie-Neutraal'
BEN-woningen verbruiken weinig energie voor verwarming, koeling, sanitair warm water en ventilatie. Bovendien halen ze hun energie uit hernieuwbare bronnen. Vandaar de naam BEN: 'Bijna-Energie-Neutraal'. Vanaf 2021 bouwt men in Vlaanderen, België en Europa alleen nog volgens die standaard.
Al sinds 2006 liggen de energie-eisen voor nieuwbouwprojecten vast in de energieprestatieregelgeving (EPB). Het verplichte E-peil werd vanaf dan geleidelijk aangescherpt. In 2021 wordt E30 standaard het te behalen BEN-niveau.
Om een BEN-label voor je woning te krijgen moet men aan een aantal specifieke EPB-eisen voor het isolatiepeil voldoen en een minimum aandeel hernieuwbare energie zelf produceren.
Het E-peil en het K-peil bepaalt het grootste verschil tussen een BEN- en een Passief-woning.
We spreken van een BEN-woning als het E-peil lager dan E30 is. Bij een passiefhuis is die waarde meestal negatief. Een Passief-woning wekt meer energie op, dan dat het verbruikt.
Voor een BEN-woning is het K-peil lager dan K30. Voor een Passief-woning ligt dit peil tussen K10 en K20. Het K-peil is een maat voor de mate waarin de woning is geïsoleerd. Hoe lager, hoe beter.
Een passief woning eist het behalen van een specifiek certificaat, met specifieke software.
Een passief woning
Een passiefhuis is een gebouw dat voldoet aan de eisen van het passiefhuis-certificaat'. Alle passiefhuizen mogen niet meer dan 15 kWh/m² per jaar verbruiken voor ruimteverwarming. Passiefhuizen gebruiken ongeveer vier keer minder energie en stoten meer dan 50% minder CO2 uit dan nieuwbouwwoningen uit de beginjaren 2010.
Een aantal maanden per jaar hoeft een passiefhuis niet actief met een verwarmingssysteem te worden verwarmd. De totale benodigde warmte wordt in die maanden verkregen uit passieve warmtebronnen. De belangrijkste passieve warmtebronnen zijn de zon, bewoners en apparaten. Om de warmtewinst door de zon te optimaliseren worden de meeste ramen aan de west-, zuid- en oostgevel gepositioneerd, terwijl ramen in de noordgevel zo veel mogelijk worden vermeden. De warmte van de passieve warmtebronnen worden door de goede thermische isolatie en goede luchtdichtheid binnen gehouden.
De principes van het passiefhuis zijn bedacht door de Zweedse professor Bo Adamson in de jaren zeventig. De Duitse professor Wolfgang Feist heeft in 1996 het 'Passiv Haus Institut' in Darmstadt opgericht dat het certificaat "passiefhuis" en het rekenprogramma PassiefHuis ProjecteringsPakket (PHPP) heeft geïntroduceerd. Woningen, kantoren, ziekenhuizen en scholen kunnen het Passiefhuis-certificaat krijgen.
Het E-peil (maat voor het totale energieverbruik in een gebouw) kan zeer sterk variëren, omdat men hernieuwbare energie in mindering brengt. Het E-peil een van passiefhuis bepalen is bijgevolg moeilijk.
In Vlaanderen is Pixii het kennisplatform voor Energieneutraal bouwen. En kan je verder helpen voor het verkrijgen van specifieke certificaten.
Liboconstruct bouwt voor u zowel een BEN- als een Passief woning
Door de jarenlange ervaring, het uitvoeren van talrijke projecten van allerlei aard, de know-how en de vaardigheden van de huidige medewerkers, kan Liboconstruct vandaag rekenen op een schat aan ervaring om ook uw BEN- of Passief-woning uit te voeren.